Przemysłowe materiały eksploatacyjne – skąd je wziąć?

Co to są materiały eksploatacyjne? Jak nazwa wskazuje są te elementy stosowane w maszynach i urządzeniach, które rytmicznie, seryjnie pracują. Użytkuje się je w trybie ciągłym, dlatego następuje ich stopniowe osłabienie aż do momentu ostatecznego zniszczenia. W związku z tym należy stosować prewencyjne środki zapobiegawcze w celu ustalenia optymalnego zużycia takich materiałów i wymiany na nowe, aby maszyna mogła pracować z pełną wydajnością.

Drugą sprawą, jeżeli chodzi o zastosowanie materiałów eksploatacyjnych w przemyśle, jest ich ścisłe powiązanie z materiałami konstrukcyjnymi. Są one szeroko wykorzystywane w obszarze budowy maszyn oraz urządzeń. Można je podzielić na stopy metali żelaznych i nieżelaznych, tworzywa sztuczne, ceramikę czy kompozyty. Dobór takich materiałów konstrukcyjnych uzależniony jest przede wszystkim od wymagań oraz warunków pracy, w jakich wykorzystywany jest konkretny sprzęt. Istotny jest zatem odpowiedni dobór materiału eksploatacyjnego, aby spełniał określone właściwości w trakcie pracy maszyny.

Właściwości przemysłowych materiałów eksploatacyjnych

W zależności od zastosowania przemysłowych materiałów eksploatacyjnych bardzo istotną kwestią jest dobór odpowiednich właściwości do konkretnych zadań. Najczęściej producenci wyróżniają cztery podstawowe grupy cech: fizyczne, mechaniczne, chemiczne oraz technologiczne. Pierwsza dotyczy postaci konkretnego materiału eksploatacyjnego i powiązana jest z takimi właściwościami, jak: kształt, wymiary, ciężar właściwy, temperatura topnienia, przewodność cieplna oraz elektryczna, a także właściwości magnetyczne.

Druga grupa, tj. właściwości mechaniczne to zespół cech, które określają zdolność materiału eksploatacyjnego do przeciwstawiania się wahaniom czynników zewnętrznych – głównie temperatury i sił zewnętrznych. Odpowiednie ich zakresy mają przeciwdziałać odkształceniom. Do tej grupy można zaliczyć wytrzymałość, twardość oraz udarność.

Grupa trzecia obejmujące właściwości chemiczne dotyczy cech określających okres żywotności. W tym obszarze można wymienić podatność na korozję oraz odporność termiczną. Jest to szczególnie istotne, kiedy materiał eksploatacyjny pracuje np. bezpośrednio w glebie lub ma kontakt z wysokimi temperaturami.

Ostatnia grupa – właściwości technologiczne – związana jest z takimi cechami, jak: plastyczność, skrawalność, ścieralność oraz spawalność. Dotyczy możliwości modyfikacji lub łączenia danego materiału eksploatacyjnego z innymi elementami maszyn i urządzeń.

Rodzaje materiałów eksploatacyjnych

Istotnym zagadnieniem jest rodzaj przemysłowych materiałów eksploatacyjnych. Są one poddawane cyklicznemu zużyciu i często mają zbliżony charakter do tych stosowanych w życiu codziennym. Różnica polega na ich zwiększonej wytrzymałości oraz żywotności z uwagi na tempo eksploatacji, częstość użytkowania (głównie w zmechanizowanych i zautomatyzowanych zakładach pracy), a także nierzadko agresywne środowisko pracy. Materiały te naturalnie zużywają się, dlatego co jakiś czas należy je wymieniać w ramach zaplanowanych prac. Do najczęściej wykorzystywanych należy zaliczyć materiały uszczelniające (spoczynkowe i ruchome), sprężyny, koła transportowe oraz dociskowe, ostrza noży tokarskich i taśmy urządzeń tnących, paliwa, smary czy oleje. Jedną z liczniejszych grup stosowanych w budowie maszyn są różnego rodzaju filtry stosowane w odpylaczach i centrach wentylacyjnych.

Przemysłowe materiały eksploatacyjne – wkłady filtracyjne

W trakcie pracy urządzeń przemysłowych w wielu zakładach dochodzi do bardzo uciążliwego zapylenia. W takich przypadkach pomocne mogą okazać się odpylacze, których zadaniem jest szybkie i efektywne pozbycie się spalin, dymu oraz innych zanieczyszczeń poprzez ich odprowadzenie na zewnątrz. Sprawa jest o tylko skomplikowana, że obecne restrykcje dotyczące ochrony środowiska są bardzo rygorystyczne. Zanieczyszczeń nie można wydmuchać na zewnątrz, wprost do atmosfery z uwagi na degradację otoczenia. Należy je najpierw wstępnie oczyścić za pomocą wkładów filtracyjnych, które zatrzymują niepożądane zanieczyszczenia. W momencie, kiedy się dostatecznie zapełnią, są wymieniane na nowe, natomiast te zużyte utylizuje się w bezpieczny dla środowiska sposób.

Skąd brać przemysłowe wkłady filtracyjne?

Na rynku istnieje bardzo wiele firm oferujących wkłady filtracyjne w różnej formie i wielkości. Można wyróżnić egzemplarze kartridżowe lub luźne workowe. Jednym z większych dostawców jest NAAR Technik. Firma dystrybuuje w Polsce materiały eksploatacyjne oraz części zamienne urządzeń produkowanych przez markę Donaldson, a także do odpylaczy i centrów wentylacyjnych innych producentów.

Asortyment w zakresie wkładów filtrujących jest bardzo szeroki. Firma w ofercie posiada wysokiej jakości filtry kartridżowe, takie jak: DFPRO, Downflo DFO, ECB, Vibra Shake, Syvac i Siloair, workowe – Dalamatic, Unimaster, MDC, Syvac czy innowacyjne, pojemne filtry PowerCore oraz filtry mgły olejowej.

Produkty NAAR Technik cieszą się dobrą opinią wśród licznych klientów. Charakteryzują się wysoką jakością wykonania, małą awaryjnością i dużą żywotnością. Firma zaopatruje mniejsze oraz większe przedsiębiorstwa, co świadczy o wysokim poziomie, jaki reprezentują materiały produkowane przez markę Donaldson. Profesjonalne materiały eksploatacyjne znajdziesz na stronie https://naar.pl/wsparcie-365/materialy-eksploatacyjne/