Jakie są koszty w sprawach o podział majątku?

Sprawy związane z rozwodem oraz podziałem majątku są szczególnie trudne, o czym wiedzą nie tylko osoby, które znalazły się w takiej sytuacji jako jedna ze stron sporu. Niecodzienny charakter takich czynności prawnych jest również doskonale znany prawnikom specjalizującym się w tej kwestii. Dzięki ogromnemu doświadczeniu oraz przygotowaniu teoretycznym są oni w stanie prowadzić podział majątku we Wrocławiu. Zastanawiasz się, jakie są koszty sądowe związane z takim procesem? Poniżej wyjaśnienie, jakich cen można się spodziewać.

Podział majątku we Wrocławiu – na czym to polega?

Gdy małżonkowie nie ustalili rozdzielności majątkowej przy zawieraniu małżeństwa, ich majątek traktowany jest jako wspólny. Taki sposób rozliczeń przy pozostawaniu w związku małżeńskim może mieć sens, jednak przestaje mieć jakiekolwiek zastosowanie w momencie rozpoczęcia starań o uzyskanie rozwodu. Oznacza to, że małżonkowie nie wyrażają woli dalszego pozostania we wspólnocie, dlatego też należy podjąć odpowiednie kroki prawne. Podział majątku we Wrocławiu polega na tym, że wyznacza się części właściwe dla każdego z małżonków. Dzięki temu po zakończeniu sprawy rozwodowej można orzec, jakimi częściami dysponują małżonkowie. Zyskują oni do niego indywidualne prawo, bez konieczności konsultowania decyzji z drugą stroną. Podział majątku we Wrocławiu często okazuje się być jedynym wyjściem z konfliktowej sytuacji.

Koszty związane z podziałem majątku we Wrocławiu

Koszty związane z prowadzeniem spraw sądowych są z góry ustalone. Jest to dobra informacja dla klientów, ponieważ mogą oni z wyprzedzeniem stwierdzić, ile środków finansowych trzeba będzie przygotować w związku z całą operacją. Koszty podziału majątku we Wrocławiu ustalone są na podstawie Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł 38, który mówi, że za złożenie wniosku o podział majątku wspólnego pobierana jest stała opłata w wysokości 1000 złotych. Inny wariant zakłada pobór opłaty stałej w wysokości 300 złotych, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku. Koszty związane z podziałem majątku we Wrocławiu zawierają się więc w tym przedziale i raczej nie można liczyć na ich zmianę, jeśli modyfikacji nie ulegnie treść wspomnianej wcześniej ustawy.

Podział majątku we Wrocławiu i pomoc profesjonalnej kancelarii prawnej

Sprawy na tle podziału majątku między małżonkami zdecydowanie nie należą do łatwych. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy zainteresowanych, ponieważ muszą oni mierzyć się z trudnymi emocjami. Nie pomaga również nieznajomość skomplikowanych procesów prawnych, a dla postronnej osoby nie są one zrozumiałe. Wszystko to prowadzi do konieczności skorzystania z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej. Przy wyborze należy mieć na uwadze przede wszystkim to, czy dany punkt zajmuje się sprawami związanymi z podziałem majątku we Wrocławiu. Jeśli tak jest, to warto nawiązać kontakt ze specjalistami i umówić się na indywidualną konsultację celem omówienia szczegółów sprawy.