Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

Wiele osób chcących podjąć naukę języka obcego zastanawia się, który język będzie najłatwiejszy, uniwersalny albo po prostu ciekawy. Jedni wybiorą angielski, który stanowi podstawę komunikacji we współczesnym świecie. Inni zdecydują się na atrakcyjność języków romańskich, śpiewność rosyjskiego lub orientalność japońskiego czy chińskiego. Pośród nich wszystkich jest jeszcze język niemiecki. Dla niektórych nieatrakcyjny, trudny i sprawiający wrażenie nieistotnego. Są to jednak bardzo błędne założenia, zubożające znaczenie mowy, którą posługują się nasi zachodni sąsiedzi. Każdy, kto zada sobie pytanie „czy warto się uczyć języka niemieckiego?”, powinien znać kilka informacji, które jasno pokażą, że warto, a znajomość niemieckiego to przydatna umiejętność.

Stąd spróbujemy odpowiedzieć na tytułowe pytanie, podając kilka argumentów przemawiających za nauką języka niemieckiego. Pokrótce opiszemy ten język i jego specyfikę, a później przejdziemy do znaczenia oraz powodów, dla których jego nauka może być cenna.

Język niemiecki – informacje ogólne

Język niemiecki należy do grupy zachodniej – jednej z trzech grup języków germańskich. Jest językiem ojczystym dla 95 milionów użytkowników i posiada 80 milionów ludzi, który się go aktywnie uczą. Jego użycie występuje głównie w Europie, przede wszystkim w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. W tych krajach język niemiecki posiada status oficjalny, ale także na terenie: Belgii, Luksemburgu, Liechtensteinu oraz całej Unii Europejskiej (w której dodatkowo jest językiem roboczym).

Co więcej, niemiecki jest językiem narodowym oraz urzędowym w położonej w Afryce Namibii, głównie poprzez wieloletnią kolonizację tych terenów przez naród niemiecki. Jego wpływ istnieje także m.in. w Polsce, służąc jako język pomocniczy/urzędowy w 22 gminach województwa opolskiego.

Znaczenie tego języka dla rozwoju innych było kluczowe, gdyż wykształcił on np. język jidysz, a zapożyczenia z niemieckiego są niezwykle liczne w wielu kulturach.

Język niemiecki i dlaczego warto się go uczyć!

Chcąc odpowiedzieć na nasze tytułowe pytanie musimy rozważyć kilka perspektyw, które pomogą nam w uzyskaniu odpowiedzi. Będziemy rozważać użyteczność języka niemieckiego, jego potencjalne zaaplikowanie w różnych sferach współczesnego świata, wymiar kulturowy oraz odniesienie tego wszystkiego do Polski, Niemiec czy Unii Europejskiej. 

1. Powszechne występowanie

Język niemiecki jest pierwszym lub drugim językiem użytkowym dla około 125 milionów ludzi, mając swoje centrum aktywnych native’ów na Starym Kontynencie. Dla każdej osoby, która interesuje się turystyką będzie on wartościową umiejętnością, mogącą się przydać w różnych częściach świata. Nie należy też zapominać o tym, że Polska graniczy z Niemcami oraz jest położona niedaleko od innych krajów niemieckojęzycznych, więc biegłość językowa w jego zakresie będzie stanowiła spore ułatwienie w przełamywaniu barier kulturowych.

2. Język kultury i nauki

Kraje niemieckojęzyczne wytworzyły wielu wybitnych poetów, pisarzy, kompozytorów czy naukowców, którzy swoimi pracami rozwinęli wiele dziedzin naszego życia. Dlatego znajomość języka, którym się posługiwali stanowiłaby podstawę do rozumienia i zgłębiania ich prac, powstałych w ojczystym języku.

3. Internet

Język niemiecki jest jednym z najpopularniejszych języków występujących w obiegu internetowym. Posiada sporą bazę użytkowników, a według Visual Capitalist, zbierając dane z 10 milionów najczęściej odwiedzanych stron internetowych, niemiecki posiada w nich 2,4% udziału, co może wydawać się małym wynikiem, ale zważając na ilość krajów oraz dominację angielskiego w Internecie (60,4% udziału), to wynik ten jest naprawdę spory oraz pokazuje, że znajomość niemieckiego może się przydać w użytkowaniu tego ogromnego medium. 

4. Studia

Niemcy, Szwajcaria oraz Austria posiadają wiele uniwersytetów, z których wiele piastuje wysokie pozycje w światowych rankingach. Słyną z wysokiej jakości nauczania i wydawania na rynek pracy kompetentnych absolwentów. Stąd, jeśli ktoś stoi przed wyborem studiów, a myślał nad jakimś kierunkiem np. w Niemczech, to znajomość tamtejszego języka będzie niezbędną podstawą i olbrzymim ułatwieniem.

5. Gospodarczy wymiar języka niemieckiego

Niemiecki to najważniejszy język Unii Europejskiej, obok angielskiego i francuskiego. Ten, kto nim włada może dogadać się, z co czwartym obywatelem UE. Ponadto należy zwrócić uwagę na stosunki gospodarcze Polski i Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi są jednym z największych inwestorów w kraju nad Wisłą. Polska z roku na rok staje się także coraz istotniejszym partnerem handlowym Berlina, zajmując obecnie 5 miejsce. Przed nami są jedynie Chiny, Holandia (oficjalnie Królestwo Niderlandów), USA oraz Francja. Z kolei Niemcy dla Polski są najważniejszym partnerem w handlu, zarówno w kwestii importu (21,7%), jak i eksportu (27%). 

Znajomość języka niemieckiego znacząco pomogłaby Polakom w uzyskiwaniu pracy w krajach niemieckojęzycznych oraz komunikacji biznesowej z klientami i partnerami z tych właśnie krajów.

6. Logiczność 

Język niemiecki dobrze oddaje kształt samych Niemiec. Jest zorganizowany i usystematyzowany. Jego logiczny charakter, sprawia, że w późniejszych etapach nauki pomaga on w porządkowaniu nowo poznanej wiedzy. Poza tym nie posiada tak odmiennej od pisma wymowy, jak np. angielski. Słowa w większości przypadków wymawia się intuicyjnie, co jest dodatkowym atutem.

Podsumowanie

Umiejętność posługiwania się językiem niemieckim będzie z pewnością sporym plusem na rynku pracy, otwierając wiele biznesowych drzwi. Przyda się w trakcie podróży oraz umożliwi wyjazd do krajów niemieckojęzycznych np. na studia lub do pracy. Pozwoli odkrywać dzieła twórców w nim tworzących, a dzięki swojemu logicznemu wymiarowi będzie ułatwieniem w późniejszym etapie nauczania. Nauka języka obcego może stanowić wspaniałą intelektualno-kulturową przygodę, tym bardziej jeśli mówimy o tak bogatym, rozległym i wpływowym języku, jak opisywany niemiecki. Więcej o tym przeczytasz na stronie https://metropolitanschool.pl.