Delegowanie zadań w pracy – dlaczego warto to robić i jak się za nie zabrać?

Umiejętność delegowania zadań jest niezbędnym elementem rozwoju zawodowego. Mimo to, z różnych powodów wiele osób upiera się, by wszystkie zadania w pracy wykonywać samodzielnie. Jakie przekonania stoją za takim podejściem i jak je zmienić, by stać się osobą produktywną, a nie zajętą? Odpowiedź na te pytania przedstawimy w tym artykule.

Dlaczego nie lubimy delegować?

Istnieje kilka powodów, dla których wiele osób wstrzymuje się od delegowania zadań. Podstawowym jest niewątpliwie przekonanie, iż jest to domena ludzi leniwych. Nie ma to jednak dużo wspólnego z prawdą – delegujemy zadania nie po to, by rozkoszować się słodkim lenistwem, lecz zyskać czas na rozwijanie kompetencji niezbędnych do rozwoju.

Po drugie, wiele osób po prostu przyzwyczaiło się do bycia wiecznie zajętymi. Poczucie odpowiedzialności i produktywności jest dla nich źródłem satysfakcji. Jednak należy sobie zadać pytanie, czy takie podejście jest rzeczywiście rozwojowe? Jeżeli damy złapać się w wir powtarzalnych zadań, nigdy nie zyskamy szansy, by spróbować sił w realizacji innych.

Niechęć do delegowania zadań może także brać się z przekonania, iż nikt nie wykona ich lepiej od nas. Prawdopodobnie nasza wiara w posiadane przez nas kompetencje jest usprawiedliwiona, jednak warto sobie uświadomić, iż nawet jeśli osoba, której oddelegujemy zadania nie wykona ich idealnie, czasami powściągnięcie tendencji do perfekcjonizmu jest niezbędne do rozwoju. Radząc sobie z tego rodzaju sytuacjami, rozwijamy w sobie niezbędne na wyższych stanowiskach umiejętności jako lidera.

Jak skutecznie delegować?

Skoro zatem zdajemy sobie już sprawę z wartości delegowania, pozostaje jeszcze pytanie: „Jak robić to skutecznie?” Można wymienić kilka kroków, które należy w tym celu podjąć:

  • Motywowanie osoby, której zleciliśmy zadania – nie zlecajmy współpracownikom wykonywania zadań, jako jedyne uzasadnienie przedstawiając „bo ja tak powiedziałem”. Należy za to wyjaśnić im, dlaczego wykonanie danego zadania jest ważne nie tylko dla nas, ale i sukcesu całej grupy, obrazując im ich pracę jako nieodłączną część realizacji wspólnej wizji.
  • Obniżenie oczekiwań – oczywiście nie chodzi o to, by akceptować nierzetelnie wykonaną pracę, jednak oczekiwanie perfekcji też może być niezdrowe. Czasami bywa, że osoba odpowiedzialna za wykonanie danego zadania otrzymała od nas niejasne polecenia i/lub wykonuje tego rodzaju polecenie po raz pierwszy. Zamiast zatem denerwować się na niesatysfakcjonujące wyniki, o wiele lepiej jest zasugerować drugiej osobie lepsze sposoby wykonywania zadań. Jak prawdziwy lider!
  • Motywowanie samego siebie – jak już opisaliśmy powyżej, delegowanie zadań jest dla wielu osób wyjściem ze strefy komfortu. Nie ma jednak sensu poddawać się, jeżeli z początku jest to dla nas niezręczne – lepiej jest stale rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie. To pokazuje, że delegowanie nie ma nic wspólnego z lenistwem – wręcz przeciwnie, jest to umiejętność, nad którą trzeba pracować!

W przygotowaniu artykułu pomogła strona brella.pl.