Pomniki przyrody ożywionej w Płocku

Płock jest najstarszym miastem Mazowsza. Niegdyś był stolicą Mazowsza oraz Polski, jest pięknym miejscem położonym na wysokiej skarpie nad Wisłą, dookoła atrakcyjna okolica obfituje w rezerwaty przyrodnicze (jest ich aż czternaście) i kompleksy leśne. W samym Płocku znajduje się 9 zarejestrowanych pomników przyrody ożywionej, a także dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; jary rzeki Rosicy i Brzeźnicy w Płocku.
Każde z drzew, a także niejednokrotnie okolica, w jakiej się znajdują zasługują na uwagę i bez zwątpienia warto jest wybrać się na spacer ich szlakiem.

Najokazalszym, a także i najstarszym, bo około sześciuset letnim spośród wszystkich płockich dębów pomnikowych jest dąb szypułkowy Wojciech. Drzewo to jest uznawane za symbol długowieczności, siły i dostojności. Dąb rośnie na prywatnej posesji przy ul. Zarzecznej 6. Obwód jego pnia przekracza 500 centymetrów, a jego wysokość to około 22 metrów. Na drzewie znajduje się tabliczka z napisem „600-letni dąb Wojciech”.
Kolejna jest robinia akacjowa rosnąca na terenie Zespołu Szkół nr. 1 (IV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Krzywoustego i Gimnazjum nr. 1 im. Książąt Mazowieckich) przy ul. Sienkiewicza. Robinia jest wysoka na 17 metrów, a jej obwód dochodzi do 400 centymetrów.
Także przy ulicy Sienkiewicza, w pobliżu robinii, rośnie również katalpa, której obwód wynosi 150 centymetrów. Posiada ona nieregularną, rozbudowaną koronę, której pień na wysokości trzech metrów rozgałęzia się na dwa konary.

Następny dąb szypułkowy rośnie w parku przy Sądzie Okręgowym w Płocku. Jego obwód wynosi 3, 01 metra, jest wysoki na 20 metrów.
Miłorząb chiński jest niewielkim okazem znajdującym się przy ul. Jesiennej 3. Jest dosyć niepozorne, mierzy 4 metry przy obwodzie ok. 90 centymetrów. Rośnie na terenie placu zabaw. Kolejnym drzewem jest platan klonolistny na Wzgórzu Tumskim przy Katedrze od strony Muzeum Diecezjalnego. Jego obwód wynosi 290 cm, drzewo jest bardzo wysokie, a jego korona jest rozłożysta. Następnie przed nami trzy kolejne dęby szypułkowe. Pierwszy z nich to dąb Broniewskiego, który znajduje się za siedzibą Związku Nauczycielstwa Polskiego, przy domu w którym mieszkał i tworzył Władysław Broniewski. Jest wysokie na 30 metrów, a jego obwód wynosi ok. 600 centymetrów. Drugi spośród dębów jest dąb Zygmunta Padlewskiego przy ulicy Piłsudzkiego 4, wysoki na 18 metrów o obwodzie około 330 centymetrów. Ostatni to bezimienny dąb szypułkowy rosnący w okolicy Książnicy Płockiej przy ulicy Kościuszki 3, jego obwód wynosi 365 centymetrów, ma wysoko osadzoną rozłożystą koronę.
Jar rzeki Rosicy jest zespołem przyrodniczo-krajobrazowym o powierzchni 40 ha. Chroni naturalny krajobraz wraz z ekologicznym korytarzem. Jest miejscem z bardzo bogatą florą i fauną, duży udział gatunków reprezentujących jar Rosicy wskazuje nam, że niedaleko znajduje się Wisla. Rzeka posiada kamieniste dno, przepływa z szybkim nurtem. Jar rzeki Brzeźnicy jest bardzo zbliżony do tego pierwszego, tereny również obfitują w rozbudowaną florę i faunę.

Naprawdę warto zwrócić uwagę na wszystkie wymienione wyżej miejsca, są one dopełnieniem dziedzictwa kulturowego i historycznego w Płocku, a także poniekąd ze względu na wiek można uznać, że towarzyszyły w wielu historycznych i ważnych wydarzeniach.